PRAVIDLA „SOUTĚŽ S PATTEXEM ONE FOR ALL O ZÁJEZDY CELKEM ZA 100 000 KČ“

Místo a termín soutěže:

Soutěž bude probíhat na celém území České a Slovenské republiky ve dnech od 1. 9.  2017 do 31. 10.  2017

 

Pravidla soutěže:

Výhra:

  • hlavní výhra – 1× poukaz na zájezd dle vlastního výběru (u CK Čedok) v hodnotě 50 000 Kč
  • vedlejší výhry – 5× zájezd dle vlastní výběru (u CK Čedok) v hodnotě 10 000 Kč

Výhry jsou společné pro ČR a SR.

Účastník soutěže:

Účastníkem soutěže se stává občan České nebo Slovenské republiky, starší 18 let, který splní všechny níže uvedené podmínky:

1. Koupí 1výrobek z řady Pattex One For All (High Tack, Crystal, Universal nebo Express)

2. Zašle SMS ve tvaru: OFA mezera KÓD Z ÚČTENKY mezera PRODEJNA mezera MĚSTO mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ na telefonní číslo: 739 325 001 (cena SMS se řídí tarifem platným pro konkrétního zákazníka)

  • OFA = klíčové slovo pro SMS bránu
  • KÓD Z ÚČTENKY = posledních 6 znaků kódu fiskálního identifikačního kódu (FIK) z účtenky, znaky bez pomlček, pouze číslice a písmena, umístění viz ukázka účtenky
  • PRODEJNA = řetězec/obchod, ve kterém soutěžící nakoupil -> BAUHAUS, OBI, Tesco,..
  • MĚSTO = město, kde byl uskutečněn nákup
  • (př. OFA c54c02 OBI BRNO JAN NOVAK)

          !!! SMS JE POTŘEBA PSÁT BEZ DIAKRITIKY !!!

3. Uschová si originál účtenky dokládající nákup. Kód účtenky v soutěžní SMS musí být shodný s originálním číslem – bez této účtenky nebude výhra vydána.

 

Vyhodnocení soutěže, oznámení o výhře, předání výhry:

Výherce bude vylosován ze všech správně došlých SMS náhodným losováním za účasti zástupců HENKEL ČR, HENKEL Slovensko a agentury Promoangel. Výherce bude kontaktován do 10. 11. 2017 SMS zprávou / telefonicky o výhře a zároveň bude požádán o zaslání účtenky pro potvrzení nároku na výhru. Účtenka musí být zaslána do 3 pracovních dnů od oznámení na adresu HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04  Praha 7 s označením „PATTEX OFA SOUTĚZ“. Pokud soutěžící účtenku nedoloží, údaje nebudou sedět nebo účtenka nepřijde ve stanoveném termínu, nárok na výhru bez náhrady zaniká. Soutěžící se může soutěže zúčastnit vícekrát, avšak vždy s unikátním číslem účtenky. Pokud soutěžící pošle více SMS se stejným číslem účtenky, bude se počítat pouze první došlá SMS a zbylé SMS s tímto číslem budou diskvalifikovány. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou po dobu trvání soutěže.

O vyhodnocení soutěže vyhotoví organizátor záznam, jehož nedílnou součástí bude seznam došlých SMS, který bude k nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora do 30 dnů od ukončení soutěže SMS soutěž technicky zajišťuje organizátor. O požadavku náhledu do záznamu soutěže je potřeba informovat organizátora soutěže 48 hodin předem.

Výhra bude zákazníkovi oznámena telefonicky, s výhercem bude naplánované osobním předání výhry v podobě voucheru na zájezd dle vlastního výběru u CK Čedok.

Společná ustanovení:

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Organizátorem  soutěže je HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, Praha 7, PSČ: 170 04, IČ: 15889858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži nebo v souvislosti s uplatněním výhry. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.  

Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a všichni ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby blízké těmto vyloučeným osobám ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Osobní údaje:

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pověřená osoba bezplatně použila obrázky, fotografie, audio a video nahrávek, které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch Organizátora.  Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje, včetně údajů elektronické komunikace, byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže a za účelem nabízení dalších produktů a služeb organizátora. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl dobrovolně, má právo k jejich přístupu a může kdykoliv bezplatně požadovat jejich opravu, úpravu či zničení. Účastník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty ke zpracování třetím osobám. V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na společnost HENKEL či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.