S Pattexem to zvládneš!

Pattex svým zákazníkům tedy nepřináší jen skvělou kvalitu produktů a perfektní výsledky při lepení a tmelení. Zavazuje se také k vysoké úrovni ochrany přírodních zdrojů a trvalé udržitelnosti rozvoje v souladu s globální strategií společnosti Henkel – světové jedničky v oblasti udržitelnosti. Pattex poskytuje svým zákazníkům netoxické produkty, které nemohou negativně ovlivnit jejich zdraví ani životní prostředí.

Toto nejsou jen plané sliby, naše plánování je skutečně v první řadě silně svázáno se strategií udržitelného rozvoje.


Náš hlavní cíl na vyspělých trzích je nabídnout kompletní portfolio produktů bez obsahu nebezpečných rozpouštědel. Je to náročný úkol, především proto, že se nikdy nespokojíme s kompromisem v otázce kvality. Jsme hrdí na to, že se nám daří plnit tento cíl na 99 %. Jako příklad za všechny lze uvést uvedení lepidla Pattex 100% - vysoce kvalitního univerzálního lepidla s nulovým obsahem rozpouštědel.

Pro rozvíjející se trhy, vzhledem k potřebám trhu a dostupnosti surovin místě, je naším cílem je poskytnout celou nabídku produktů zcela bez toxických rozpouštědel. Tento úkol vyžaduje značné investice, ovšem v současné době dosahujeme i zde velkých úspěchů, když jsme receptur bez nebezpečných rozpouštědel dosáhli u 95 % produktů v celosvětovém měřítku. Nejlepším příkladem je určitě náš úspěch při odstraňování nebezpečného Toluenu ze všech našich receptur kontaktních lepidel. Do roku 2014, chceme přestat používat nebezpečná rozpouštědla úplně.