Polystyren

Vlastnosti a výhody

Polystyren je lepidlo určené na lepení polystyrenových tepelně izolačních tabulí na savé podklady. Vhodné jen na použití v interiéru. Vhodné k lepení na savé podklady jako jsou omítky, beton, sádrokartonové tabule, ploché povrchy, cementové mazaniny a dřevo vláknité povrchy.

 

Balení:

  • Plastová nádoba 1 kg

 

Oblasti použití:

  • Polystyrenové desky

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu v suchém a chladném prostředí.

  • Speciální lepidlo na polystyren
  • Na savé podklady
  • Pro interiér

Hlavní výhody:

Návod k použití

1. Práce provádějte při teplotě vyšší než +14 °C (teplota místnosti, materiálu a lepidla).

 

2. Lepidlo nanášejte zubovou stěrkou nebo válečkem (v případě velmi savých podkladů, jako jsou sádrová malta, sádrokarton nebo pískové podklady nanášejte zubovou stěrkou) na zadní stranu polystyrenové desky.

 

3. Pokud je zadní strana pórovitá, naneste větší vrstvu lepidla.

 

4. Můžete si připravit víc desek najednou, ale musíte sledovat otevřenou dobu lepidla (15 – 20 min). Potom ukládejte desky 2 cm od určeného místa a dotlačte na požadovanou pozici.