Repair Extreme

Vlastnosti a výhody

Univerzální jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi FLEXTEC polymeru neobsahující rozpouštědla k lepení savých i nesavých materiálů. Vytváří pevný spoj odolný proti otřesům a nárazům. Pro interiér i exteriér. Nedoporučuje se k lepení PP, PE, PTFE (Teflon®) a skel, která jsou vystavena UV záření a trvalému působení vlhkosti.

 

Balení:

 • Tuba 8 g

 

Oblasti použití:

 • Dřevo
 • Kov
 • Sklo
 • Keramika
 • Guma
 • Kůže
 • Zrcadla
 • Kámen
 • Plasty

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před mrazem a teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +30 °C.

 • Vysoce pevný spoj
 • Voděodolné
 • Přetíratelné
 • Odolává vysokým teplotám
 • Po vytvrzení transparentní
 • Bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Pro lepší přilnavost povrch zdrsněte.

 

2. Transparentní lepení
Lepidlo naneste v tenké vrstvě. Lepené díly přitlačte k sobě a zafixujte na min. 1 hodinu. Korekce spoje je možná do 5 minut.

 

3. Lepení s vyplněním spáry
Lepidlo naneste v silné vrstvě, aby došlo k vyplnění spáry (až 5 mm). Lepené díly spojte a zafixujte po dobu 1 až 3 hodin. Lepeného spoje se po tuto dobu nedotýkejte ani s ním nepohybujte. Po 24 hod. je dosaženo cca 70 % konečné pevnosti.

 

4. Pro vysokou počáteční pevnost
Lepidlo naneste v rovnoměrné tenké vrstvě na jeden nebo oba lepené materiály a nechte odvětrat po dobu cca 4 až 9 min. Lepidlo Pattex Repair Extreme se pak stane lepivým jako lepicí páska. Lepené díly pak spojte a pevně stiskněte. Další fixace již ve většině případů není nutná.