Repair Special Guma

Vlastnosti a výhody

Pro kombinované lepení dřevěných materiálů s dekorativními lamináty jako jsou Resopal®, Formica® atd., guma, kůže, korek, plst, tvrdé PVC, měkké pěny, kov a mnoho dalších materiálů. Nevhodné pro polyetylen, polypropylenový expandovaný polystyren, syntetickou kůži a plastifikované PVC. Upevnění zvukově izolačních a akustických panelů (kromě expandovaného polystyrenu), vhodných plastových obkladů a různých typů obkladů stěn (neplastifikovaného PVC nebo syntetické kůže) na suché, stabilní povrchy. Lepení pásů dýhy na rovné i zakřivené hrany.

 

Vlastnosti:

 • Vysoká počáteční a konečná pevnost
 • Vysoká tepelná odolnost
 • Odolné vůči stárnutí

 

Oblasti použití:
 • Guma
 • Kůže
 • Korek
 • Plst
 • Tvrdé PVC
 • Měkké pěny
 • Kov

 

Balení:

 • Tuba 30 g

 

Skladování:

Skladujte těsně uzavřené 24 měsíců v chladném prostředí. Vyvarujte se teplotám pod +5 °C a nad +50 °C. Studené nebo zmrazené lepidlo (do +5 °C) bude opět plně použitelné, pokud se pomalu aklimatizuje na pracovní teplotu (přibližně +20 °C). Nedochází ke ztrátě kvality. Během pracovních přestávek by měla být nádoba pevně uzavřena, aby se zabránilo odpařování rozpouštědel.

 

Tipy a triky

Čištění čerstvého lepidla

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte ředidlem nebo acetonem.

 

Pevnost spoje

Pevnost spoje nezávisí na době trvání, ale na intenzitě aplikovaného tlaku. Stačí na několik sekund stisknout. Materiály s lepenými plochami, např. laminátové panely, kovy atd. by měly být aplikovány lisem.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepený materiál musí být suchý (dřevo 8% až 12% vlhkost) a bez mastnoty a prachu. Lepené materiály z laminátu, kovu apod. vyčistěte rozpouštědlem. Pro zvýšení přilnavosti kovů povrch obruste.

 

2. Aplikujte lepidlo rovnoměrně na oba povrchy, které mají být spojeny (zejména na okrajích) pomocí zubové Pattex špachtle nebo štětcem s krátkými štětinami.

 

3. Zajistěte stálé větrání. Po odpaření je možné spojení obou lepených povrchů, nejpozději však do 2 hodin.