Lepidla od A do Z

A Aceton - Akrylát (PVAC)

Aceton

Rozpouštědlo k ředění lepidel a materiálů. Je používán především jako čistič nevytvrzených lepidel a jako odmašťovadlo.

Akrylát (PVAC)

Materiál na disperzní bázi používaný pro výrobu lepidel a tmelů.

D Doba vytvrzení - Dřevotřísková deska

Doba vytvrzení

Doba potřebná pro dosažení konečné pevnosti spoje. Při zatížení nedokonale vytvrzeného lepidla může dojít k porušení spoje.

Dřevotřísková deska

Desky vytvořené lepením a lisováním dřevěných odštěpků.

E Epoxidové lepidlo

Epoxidové lepidlo

Epoxidová lepidla se skládají ze dvou složek – pryskyřice a tvrdidla. Jsou známé svou vysokou pevností, univerzálností a odolností. Běžně se dodávají ve dvou tubách nebo speciálních výtlačných stříkačkách.

F Flextec®

Flextec®

Polymerová technologie patentovaná společností Henkel nabízející vysokou flexibilitu spoje a vysokou pevnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty. Lepidla na bázi Flextec® polymeru vytvrzují vlhkostí.

H Hobby lepidla

Hobby lepidla

Řada lepidel Pattex speciálně určena pro výtvarné a dekorační práce v domácnosti. Tyto lepidla jsou vhodná pro většinu materiálů, vč. papíru, lepenky, skla apod. Lepidla jsou transparentní a nezanechávají viditelné skvrny.

J Jednosložkové lepidlo

Jednosložkové lepidlo

Druh lepidla, které není nutné míchat s žádným tvrdidlem, ale vytvrzuje samo o sobě (známé také jako 1K lepidla)

K Konečná pevnost - Kontaktní lepidlo

Konečná pevnost

Maximální pevnost lepidla dosažená po definovaném časovém intervalu od aplikace.

Kontaktní lepidlo

Lepidla určená k pevnému spojení dvou povrchů. Nanáší se na obě lepené plochy a je nutné odvětrání rozpouštědla. Vytváří vysoce pevný spoj ihned po stlačení povrchů k sobě, nelze však již dodatečně upravit jejich polohu.

L Laminátová deska - Lepidlo na dřevo

Laminátová deska

Deska vytvořená lepením a listováním několika vrstev základního materiálu.

Lepidlo na dřevo

Speciální lepidlo navržené pro maximální pevnost spoje při lepení dřevo na dřevo. Založené nejčastěji na polyuretanové nebo polyvinylalkoholové bázi.

M MDF desky (medium density fiberboard) - Montážní lepidlo

MDF desky (medium density fiberboard)

Středně tvrdé dřevovláknité desky používané především při výrobě nábytku a úpravách interiérů.

Montážní lepidlo

Slouží k lepení předmětů jako čistá a praktická náhrada vrtání a používání hmoždinek a hřebíků. Jsou dostupná v kartuších pro standardní aplikační pistoli i v obalech s vlastní spouští. U montážních lepidel nedoporučujeme lisování pomocí přípravků nebo nástrojů, v tomto případě stačí přitlačení.

N Nesavý materiál

Nesavý materiál

Tyto matriály nemají schopnost nasávat vodu, rozpouštědla apod. Jsou to např. kovy, plasty a další materiály. Při lepení dvou nesavých povrchů je nutné použít chemicky vytvrzující lepidlo.

P Plovoucí podlaha - Počáteční přilnavost (pevnost)

Plovoucí podlaha

Podlaha z dřevěných nebo laminátových parket kdy nejsou parkety přímo slepeny s podkladem, ale jen jednotlivě mezi sebou.

Polyethylen (PE)

Lehký plast, snadno tavitelný a neformovatelný. Díky struktuře jeho povrchu je jen velmi špatně lepitelný běžnými lepidly.

Polypropylen (PP)

Lehký plast používaný pro výrobu obalů, vybavení domácnosti, v automobilovém průmyslu apod. Díky struktuře jeho povrchu je jen velmi špatně lepitelný běžnými lepidly.

Polystyren

Velmi lehký typ plastu, odolný proti vlhkosti a s vynikajícími tepelně izolačními parametry. Obsahuje až 90 % vzduchu a je plovoucí. K lepení polystyrenu se ideálně hodí např. speciální lepidlo Pattex Styropor.

Polyvinyl Carbonate (PVC)

Pružný plast používaný k izolaci elektrických kabelů, k výrobě hadic a podlahových krytin.

Počáteční přilnavost (pevnost)

Míra pevnosti spoje ihned po přitlačení lepených ploch. Důležitá zejména pro montážní lepidla.

R Rozpouštědlo (ředidlo)

Rozpouštědlo (ředidlo)

Tekutý organický materiál schopný ředit lepidla a barvy bez ovlivnění jejich vlastností. Některá rozpouštědla jsou vysoce toxická (např. aceton, toluen,…).

S Savý materiál - Sádrokartonové desky

Savý materiál

Tyto materiály mají schopnost nasávat vodu, rozpouštědla apod. Jsou to např. dřevo, papír a další materiály. Některá lepidla (např. akrylátová) pro správné vytvrzení vyžadují, aby byly lepené povrchy nasákavé.

Sekundová lepidla

Často zvané také kyanoakrylátová lepidla, je skupina lepidel dosahující své konečné pevnosti několik sekund po aplikaci. Prodávají se běžně v malých kovových tubách.

Silikon

Silikon je elastický těsnící tmel, vynikající svou vodoodpudivostí, vysokou pružností a teplotní odolností. Tmely na bázi silikonu jsou chemicky vytvrzující absorpcí vzdušné vlhkosti.

Speciální lepidla

Kategorie lepidel přesně zacílených na konkrétní druh materiálu nebo aplikace, jako je lepení kůže, porcelánu, plastů, polystyrenu, obuvi apod. Tyto lepidla jsou přesně navržena pro maximální kvalitu lepeného spoje daného materiálu.

Sádrokartonové desky

Desky používané zejména při dokončovacích pracích v interiéru a při rekonstrukcích. Skládá se ze dvou tvrdých kartonů mezi nimiž je slisovaná sádrová hmota.

T Tavná lepidla - Třída D1 - D4

Tavná lepidla

Lepidla, která je nutné před použitím roztavit. Po jejím opětovném ztuhnutí vytváří flexibilní a odolný spoj. Jsou dodávané většinou ve formě válečků, které se vkládají do nahřívací pistole a jsou pomalu vytlačovány spouští.

Teflon

Druh plastu vysoce odolný proti chemikáliím a oxidaci. Je mimořádně odolný proti vysokým teplotám, a to až do +250 °C a má nepřilnavý povrch. Kvůli tomu ho nelze lepit běžnými lepidly. Používá se pro nástroje a nářadí vystavené silnému chemickému zatížení, kuchyňské potřeby apod.

Těsnicí tmel

Materiál používaný k utěsňování mezer mezi dvěma materiály, proti prostupu vody, tlumení vzájemných pohybů částí, lepení apod. Tmely jsou elastičtější než montážní lepidla.

Třída D1 - D4

Označení, specifikující odolnost lepidel na dřevo vůči vlhkosti.

D1 – neodolává vlhkosti

D2 – částečně odolné ,vhodné pro interiéry

D3 – vodovzdorné pro občasné namáhání vlhkostí

D4 – plně vodovzdorné

U Univerzální lepidlo

Univerzální lepidlo

Lepidlo vytvářející pevný spoj na široké škále povrchů (savých i nesavých) v nejrůznějších aplikacích. Může být flexibilní. Vytvrzuje pomaleji než sekundová lepidla (cca 5 až 30 min.), ale po vytvrzení je odolnější a stabilnější.

V Vodou ředitelné lepidlo - Vytvrzování (schnutí)

Vodou ředitelné lepidlo

Lepidla, která lze bez změny jejich kvality ředit vodou.

Vodovzdornost

Schopnost materiálu odolávat působení vysoké vlhkosti vzduchu a vodě.

Vyrovnání podkladu

Úprava podkladu speciální vyrovnávací hmotou.

Vytvrzování (schnutí)

Proces, kdy dochází k vytvrzení lepidla. Např. absorpcí vlhkosti nebo chemickou reakcí.

Z Základní nátěr (penetrace)

Základní nátěr (penetrace)

Nátěr zvyšující přilnavost lepidel nebo barev, zpevňující podklad a sjednocující jeho savost.