Pattex FIX Extreme Power

Vlastnosti a výhody

Pattex  FIX Extreme Power je vhodný pro náročné lepení těžkých předmětů v interiéru, kde je potřebná velmi vysoká počáteční přilnavost, např. lepení těžkých cihel, velkých keramických obkladů, betonových panelů, kamenných dlaždic, dřevěných obkladů a lišt.

 

Balení: 

 • Kartuše 385g

 

Oblasti použití:

 • Beton
 • Dřevo
 • Kámen
 • Sádra
 • Cihly
 • Cementové omítky
 • Korek
 • Polystyren
 • Keramika

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na suchém místě. Chraňte před teplotami pod +10 °C a nad +25 °C.

Vlastnosti:

 • Extrémní počáteční přilnavost až 350 kg/m2
 • Okamžitě drží
 • Na porézní a nasákavé materiály
 • Pro interiér
 • Bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepený povrch musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.

 

2. Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole.

 

3. V závislosti na velikosti a tvaru lepeného prvku nanášejte lepidlo v pásech nebo bodech. Stačí nanášet na jeden lepený povrch. 

 

4. Těžší předměty a předměty vystavené mechanickému namáhání zajistěte dodatečnou fixací po dobu alespoň 48 hodin.

 

5. Čerstvé znečištění odstraňte mokrou houbou.

 

6. Spoj dosáhne konečné pevnosti po 48 hodinách při teplotě od +5 °C do +25 °C.