Wood Standard

Vlastnosti a výhody

Pattex Wood Standard je disperzní lepidlo na bázi vody vhodné k lepení všech druhů dřeva, včetně tvrdého dřeva, kůže, papíru, lepenky, textilu a polystyrenu. K lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky.

 

Balení:

  • Plastová láhev 250 g
  • Plastová láhev 750 g

 

Oblasti použití:

  • Pro všechny typy dřeva

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu v suchém prostředí. Chraňte před teplotami pod bodem mrazu.

  • Vhodné pro všechny typy dřeva
  • Po vytvrzení transparentní
  • Vysoká lepicí síla
  • Bez rozpouštědel

Videa

Hlavní výhody:

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty.

 

2. Lepidlo nanášejte jednostranně v tenké vrstvě štětcem, plastovou stěrkou, válečkem na lepidlo nebo strojovým zařízením na nanášení lepidla. Při lepení tvrdého dřeva nanášejte oboustranně.

 

3. Nevystavujte dlouhému odvětrání (max 15 min) – lepidlo musí být při lepení ještě mokré.

 

4. Stlačte obě části k sobě a zalisujte svorkami nebo zatižte těžkým předmětem.

 

5. Nechte zatížené alespoň po dobu 20 minut.