Wood Express

Vlastnosti a výhody

Pattex Wood Express je lepidlo k rychlému lepení dřeva, laminátů a dalších materiálů. Již po 5 minutách vytváří pevný spoj, neobsahuje rozpouštědla.

 

Balení:

  • Plastová láhev 250 g
  • Plastová láhev 750 g

 

Oblasti použití:

  • Pro všechny typy dřeva

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu v suchém prostředí. Chraňte před teplotami pod bodem mrazu.

  • Pevný spoj do 5 min
  • Vysoká pevnost spoje
  • Po vytvrzení transparentní
  • Bez rozpouštědel

Videa

Hlavní výhody:

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty.

 

2. Lepidlo nanášejte jednostranně v tenké vrstvě štětcem, plastovou stěrkou, válečkem na lepidlo nebo strojovým zařízením na nanášení lepidla. Při lepení tvrdého dřeva nanášejte oboustranně.

 

3. Nevystavujte dlouhému odvětrání – lepidlo musí být při lepení ještě mokré.

 

4. Stlačte obě části k sobě a zalisujte svorkami nebo zatižte těžkým předmětem.

 

5. Nechte zatížené alespoň po dobu 5 minut.